Znak Politechniki Warszawskiej

Zostań studentem Filii PW w Płocku

Informacje dla kandydatów

Studenci przed budynkiem Filii PW w Płocku

Kadydaci wciąż mogą zapisać się na studia w Płocku, fot. Filia PW w Płocku

Do 14 lipca trwa rejestracja dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie i licencjackie) w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. W ofercie jest pięć kierunków:

  • Budownictwo,
  • Inżynieria środowiska,
  • Mechanika i budowa maszyn,
  • Technologia chemiczna,
  • Ekonomia.

Modyfikacji wyboru opcji studiów będzie można dokonywać do ostatniego dnia zapisów. Ogłoszenie decyzji o zakwalifikowaniu na studia odbędzie się 19 lipca. Wymagane dokumenty od kandydatów przyjmowane będą w dniach 20-21 lipca przez Komisje Rekrutacyjne w Gmachu Głównym Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17, pok. 18. Szczegóły znajdują się na stronie www.pw.plock.pl/Kandydaci.

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnych: