Znak Politechniki Warszawskiej

Znamy wyniki II tury rekrutacji

Poznaliśmy wyniki II tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie. Osoby przyjęte mogą składać swoje dokumenty w dni robocze od 19 do 22 lipca 2019 r. w godzinach 9:00-15:00 w wyznaczonych miejscach.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym na studia!

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym na studia!

Dokumenty złożone wcześniej przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze, którzy jednocześnie wyrazili chęć wzięcia udziału w II etapie, zostaną przeniesione automatycznie na wydział nowej kwalifikacji.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które  kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Mapa z rozmieszczeniem wydziałów PW

Jeśli nie możesz dostarczyć wymaganych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Domy Studenckie

Od 11 do 31 lipca można składać wniosek o miejsce w DS poprzez stronę: https://kwaterunek.sspw.pl

Politechnika Warszawska dysponuje 10 Domami Studenckimi w Warszawie oraz DS "Wcześniak" w Płocku. Łącznie to ponad 5000 miejsc.

Każdego roku 20% wszystkich miejsc jest przeznaczane dla studentów przyjętych na I rok studiów i każdy nowo przyjęty student, który prawidłowo złoży wniosek, otrzymuje miejsce w akademiku.

Strona Domów Studenckich (akademiki.pw.edu.pl) zawiera informacje o Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Również kandydaci starający się o przyjęcie na studia w płockiej filii Politechniki Warszawskiej mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na studia. Od 1 sierpnia do 13 września kandydaci mogą także wziąć udział w dodatkowym naborze na studia stacjonarne I stopnia prowadzone przez płocką filię PW.