Znak Politechniki Warszawskiej

Zdobądź indeks Politechniki Warszawskiej – konkurs dla kandydatów

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej organizuje konkurs dla kandydatów "Zaplanuj swoją przestrzeń" – pierwszą tego typu rywalizację z wiedzy o gospodarce przestrzennej. Laureaci zostaną przyjęci na studia inżynierskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna (Wydział GiK PW) z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Studentka z indeksem

Organizatorzy konkursu mają nadzieję rozpowszechnić kierunek studiów gospodarki przestrzennej, ale także wesprzeć rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i skierowane jest do uczniów z klas maturalnych, zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią.

Zgodnie z regulaminem, konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:

  • Eliminacje – odbywają się drogą internetową i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań, wylosowanych z puli o różnych poziomach trudności,
  • Etap centralny – odbędzie się w formie pisemnej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej dla 40 najlepszych uczniów z Eliminacji,
  • Finał – odbędzie się w formie ustnej dla 10 najlepszych uczniów Etapu centralnego.

Laureaci konkursu otrzymają indeksy Politechniki Warszawskiej – zostaną przyjęci na kierunek Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii poza procedura kwalifikacyjną. Konkurs ma być organizowany corocznie w semestrze letnim.

Platforma konkursowa I edycji wystartuje 14 marca2016 roku i będzie otwarta do 24 marca 2016 roku. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, dostępne są na oficjalnej stronie Konkursu "Zaplanuj swoją przestrzeń".