Znak Politechniki Warszawskiej

Zdobądź dyplom PW w Płocku!

Do 15 lipca trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W ofercie znajduje się pięć kierunków: inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna i budownictwo (studia inżynierskie) oraz ekonomia (studia licencjackie).

Gmach Filii PW w Płocku

fot. Filia PW w Płocku

W procedurze kwalifikacyjnej na te studia uwzględniane są również wyniki egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji oraz najważniejsze terminy znajdują się na stronie Filii PW w Płocku.

Rejestracja na studia odbywa się przez system https://www.zapisy.pw.edu.pl.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 18 lipca i pojawią się na IKR kandydata.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z odpowiednimi Komisjami Rekrutacyjnymi