Znak Politechniki Warszawskiej

Zapisy na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną

fot. Darek Kawka

20 maja 2016 roku została otwarta rejestracja dla kandydatów na wszystkie kierunki studiów I stopnia w Politechnice Warszawskiej. Wcześniej, bo 4 maja 2016 roku, otwarto zapisy dedykowane na Wydziale Architektury PW.

Zapisy na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Architektura, prowadzone przez Wydział Architektury PW, trwają jedynie do 23 maja 2016 roku. Wynika to z procedury dodatkowego egzaminu z rysunku, kwalifikującego na te studia.

Zapisy na pozostałe kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej trwają do:

  • 6 lipca 2016 roku na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie,
  • 13 lipca 2016 roku na studia stacjonarne I stopnia w PW Filii w Płocku.

Modyfikacji wyboru opcji studiów będzie jeszcze można dokonywać do 6 lipca dla zgłoszeń na studia w Warszawie i do ostatniego dnia zapisów dla zgłoszeń na studia w PW Filia w Płocku.

Politechnika Warszawska uruchomiła również Portal Kandydata - pomocne narzędzie rekrutacyjne. Na stronie można rozwiązać quiz, dzięki któremu na podstawie zainteresowań i przedmiotów zdawanych na maturze kandydat otrzymuje listę proponowanych dla niego kierunków studiów. Ponadto narzędzie to pomoże obliczyć szacowaną liczbę punktów zdobytych podczas procedury rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej, w zakładce Kandydaci>>>