Znak Politechniki Warszawskiej

Warsztaty weekendowe Design Thinking Workshop - zapisy

Fundacja Inceptio zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie edukacyjnym Design Thinking Workshop. W terminie 21 – 22 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną 2 weekendowe kursy, w trakcie których młodzież będzie rozwiązywać różne problemy za pomocą metody design thinking.

Design thinking jest metodą twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz projektowania produktów i usług trafiających w oczekiwania użytkowników, opracowaną 30 lat temu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA. Jest ona z powodzeniem wykorzystywana w Dolinie Krzemowej oraz przez światowych gigantów takich jak Google, Apple czy Intel do kreowania nowych produktów i usług.

W trakcie warsztatów uczniowie zostaną podzieleni na 5-osobowe zespoły. Zadaniem każdej grupy projektowej będzie zdefiniowanie problemu, który następnie będzie starała się rozwiązać. Problem będzie mógł dotyczyćm.in. technologii np. stworzenia aplikacji na smartfona ułatwiającej uczenie się, czy też problemów lokalnych/szkolnych np. niedostosowania szkolnej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Efektem pracy uczniów będą konkretne rozwiązania problemów.

Dzięki pracy w małych zróżnicowanych zespołach młodzież nauczy się pracy w grupie oraz dostrzeże potencjał tkwiący w pracy z osobami o innych doświadczeniach, zainteresowaniach i uzdolnieniach. W trakcie warsztatów uczniowie będą mieli szansę dostrzec co lubią robić, jaką rolę pełnić w grupie oraz odkryć swoje zdolności, które w przyszłości będą mogli rozwijać. Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży, że to właśnie poprzez rozwijanie swoich pasji mogą osiągnąć sukces w późniejszym życiu zawodowym.

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: www.inceptio.org.pl