Znak Politechniki Warszawskiej

Uzupełniająca rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Do 13 września można się zapisywać na studia na kierunkach: Biogospodarka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska. Wszystkie te kierunki prowadzone są na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Uzupełniająca rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Rejestracja na studia odbywa się przez system https://www.zapisy.pw.edu.pl.

O wynikach kwalifikacji i terminie składania dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni drogą indywidualnych komunikatów na swoich indywidualnych kontach rekrutacyjnych (IKR).