Znak Politechniki Warszawskiej

Tylko do 6 lipca trwa rekrutacja na studia I stopnia

Przypominamy zasady, terminy składania dokumentów i nowe kierunki 

Studenci w Gmachu Głównym

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Warszawskiej trwają do:

  • 6 lipca 2016 roku w Warszawie,
  • 13 lipca 2016 w Filii PW w Płocku.  

Modyfikacji wyboru opcji studiów można dokonywać do 6 lipca dla zgłoszeń na studia w Warszawie i do ostatniego dnia zapisów dla zgłoszeń na studia w PW Filia w Płocku.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Warszawie zostaną ogłoszone 11 lipca i znajdować się będą na IRK kandydata. Od 12 do 15 lipca potrwa składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w pierwszej turze.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Płocku zostaną ogłoszone 19 lipca i też znajdować się będą na IRK kandydata. Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będą przyjmowane 20 i 21 lipca.

Politechnika Warszawska uruchomiła Portal Kandydata - pomocne narzędzie rekrutacyjne. Na stronie można rozwiązać quiz, dzięki któremu na podstawie zainteresowań i przedmiotów zdawanych na maturze kandydat otrzymuje listę proponowanych dla niego kierunków studiów. Ponadto narzędzie to pomoże obliczyć szacowaną liczbę punktów zdobytych podczas procedury rekrutacyjnej.

 

Przypominamy też, że w roku akademickim 2016/2017 oferta dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej poszerzyła się o Biogospodarkę – interdyscyplinarny, międzyuczelniany kierunek kształcenia przy Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Studia na nowo uruchomionym kierunku będą prowadzone w trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Studenci będą kształcić się przez trzy pierwsze semestry równolegle na każdej z uczelni macierzystych, realizując ten sam program studiów. Zajęcia dla osób studiujących Biogospodarkę w Politechnice Warszawskiej będą się odbywać na wydziałach: Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Chemicznym, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej. Więcej informacji o kierunku Biogospodarka na stronie WIBHiIŚ

Szczegółowe informacje o rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej w zakładce "Kandydaci"