Znak Politechniki Warszawskiej

Trwają zapisy na warsztaty weekendowe Design Thinking Workshop

Uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w weekendowych warsztatach Design Thinking Workshop organizowanych przez Fundację Inceptio. Warsztaty odbędą się 26 i 27 listopada na Politechnice Warszawskiej i będą stanowiły intensywny kurs projektowania metodą design thinking. 

Fragment plakatu wydarzenia

Design thinking jest metodą twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz projektowania produktów i usług trafiających w oczekiwania użytkowników, opracowaną 30 lat temu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA. Jest ona z powodzeniem wykorzystywana w Dolinie Krzemowej oraz przez światowych gigantów do kreowania nowych produktów i usług takich jak Google, Apple czy Intel. 

W trakcie zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na kilka niewielkich interdyscyplinarnych zespołów. Będą w nich pracować nad rozwiązaniami problemów swoich społeczności lokalnych (szkoła, okolica, dzielnica), wykorzystując metodę design thinking. 

Dzięki pracy w małych zróżnicowanych zespołach młodzież nauczy się pracy w grupie oraz dostrzeże potencjał tkwiący w pracy z osobami o innych doświadczeniach, zainteresowaniach i uzdolnieniach. Podczas warsztatów uczniowie będą mieli szansę dostrzec, co lubią robić, jaką rolę pełnić w grupie oraz odkryć swoje zdolności, które w przyszłości będą mogli rozwijać. Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży, że to właśnie poprzez rozwijanie swoich pasji mogą osiągnąć sukces w późniejszym życiu zawodowym. 

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: www.inceptio.org.pl