Znak Politechniki Warszawskiej

Trwają zapisy na warsztaty w ramach projektu "Warsaw Science Talks"

Jesienią 2016 r. w ramach projektu "Warsaw Science Talks" na Politechnice Warszawskiej odbędzie się cykl spotkań z naukami ścisłymi i technicznymi. Projekt skierowany jest do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Fragment plakatu wydarzenia

W ramach 4 spotkań (19 i 20 listopada oraz 3 i 4 grudnia) odbędą się 4 wykłady popularnonaukowe z takich dziedzin wiedzy jak chemia kosmetyków, elektrochemia, urbanistyka i fizyka jądrowa oraz łącznie 16 warsztatów z architektury, chemii kosmetyków, chemii polimerów, energetyki, fizyki, robotyki i urbanistyki.

Każde z czterech weekendowych spotkań rozpocznie się o godz. 10.00 godzinnym wykładem. Po jego zakończeniu od godz. 11.00 do 13.30 młodzież będzie brała udział w jednym z czterech warsztatów naukowych (do wyboru). W czasie warsztatów młodzież samodzielnie wykona szereg ćwiczeń praktycznych i pozna nowe zagadnienia z wybranej dziedziny wiedzy.

Podczas warsztatów z urbanistyki uczniowie wykorzystując aplikację mobilną będą mieli okazję zapoznać się z problemami trapiącymi miasto, zdecydować o strategii ich rozwiązania, a także zaproponować własne pomysły na rozwój Warszawy, na uczestników zajęć z chemii kosmetyków czeka tworzenie swoich naturalnych i ekologicznych kosmetyków, a podczas warsztatu z robotyki  młodzież min.  zbuduje i zaprogramuje własne mobilne roboty.

Wykłady prowadzić będą doświadczeni i zaangażowani popularyzatorzy nauki, pracownicy, doktoranci, absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów Politechniki Warszawskiej.

Udział w wykładach jest darmowy i nie wymaga rejestracji. Zapraszamy do udziału w wykładach również rodziców i nauczycieli. Natomiast opłata za udział w warsztacie wynosi symboliczne 20 zł i wymaga rejestracji on-line – formularz jest dostępny na stronie internetowej www.klatrat.org.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.