Znak Politechniki Warszawskiej

"Szkoła Młodego Chemika" ruszyła po raz dziewiąty!

Stowarzyszenie „Klatrat” oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej ogłosiły zapisy do dziewiątej edycji projektu edukacyjnego z zakresu chemii dla młodzieży.

Szkoła Młodego Chemika to projekt skierowany do uczniów warszawskich szkół, którzy mieli już okazję do zetknięcia się z chemią w szkole, czyli do uczniów z siódmej klasy szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w weekendy, po 5 godzin lekcyjnych każde (łącznie 25 godzin lekcyjnych zajęć) w dniach: 28 października, 4, 18, 25 listopada i 2 grudnia 2017 r. w laboratoriach Wydziału Chemicznego PW przy ul. Noakowskiego 3. Zapisy trwają do 19 października 2017 roku i odbywają się przez stronę internetową Stowarzyszenia Klatrat.

Z uwagi na duże zainteresowanie, jakie zawsze towarzyszy projektowi, 21 października br. zostanie przeprowadzony sprawdzian kwalifikacyjny z podstaw chemii, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Wszystkie informacje o zajęciach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Klatrat.