Znak Politechniki Warszawskiej

Studiuj u nas!

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Trwa rekrutacja dla kandydatów na studia II stopnia i studia niestacjonarne I stopnia.

Trwa rekrutacja dla kandydatów na studia II stopnia i studia niestacjonarne I stopni.

Chociaż nabór na kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w Warszawie już się zakończył, to kandydaci nadal mają możliwość dołączenia do grona studentów najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Do 13 września nabór trwa również w płockiej filii PW, a od 1 sierpnia do 29 sierpnia trwają zapisy na:

W wyznaczonym terminie należy zarejestrować się w systemie zapisy.pw.edu.pl, dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 3 września.

Szczegółowe zasady dotyczące naboru na wybrane typy studiów znajdują się w poszczególnych podzakładkach sekcji Kandydaci.

Rekrutacja do Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Do 13 września nabór trwa również w płockiej filii PW. Zapisy dotyczą niestacjonarnych studiów inżynierskich i licencjackich oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich. W ramach dodatkowej rekrutacji kandydaci mogą się także starać o przyjęcie na stacjonarne studia inżynierskie i licencjackie.