Znak Politechniki Warszawskiej

Startuje MiNI Akademia Matematyki na Politechnice Warszawskiej

Popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych – to główne cele MiNI Akademii Matematyki, która odbywa się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. 8 października 2016 roku pierwsze zajęcia w roku akademickim 2016/2017. 

Uczestnicy MiNI Akademii Matematyki w czasie zajęć

Zajęcia MiNI Akademii Matematyki odbywają się od 2010 roku, fot. Ewelina Szczęsna

Wykład "Potęga punktu względem okręgu" poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (godz. 14.00-15.00, audytorium, sala 107 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul Koszykowa 75). Słuchacze dowiedzą się, czym jest potęga punktu względem okręgu oraz poznają podstawowe twierdzenia geometryczne związane z tym pojęciem. 

Materiał zostanie zilustrowany wieloma zadaniami o rożnym stopniu trudności: od zadań dla gimnazjum na zadaniach z międzynarodowej olimpiady kończąc. Po wykładzie, około godziny 15.15, odbędą się zajęcia warsztatowe, prowadzone w kilku grupach.

W tym roku kalendarzowym zaplanowano jeszcze dwa spotkania MiNI Akademii Matematyki:
- 5 listopada 2016 wykład "Objętość figur" wygłosi dr Leszek Sidz,
- 3 grudnia 2016 wykład "Magia matematyki" poprowadzi mgr Michał Zwierzyński.

MiNI Akademia Matematyki jest pomyślana jako cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każde spotkanie składa się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, podczas których uczniowie mają możliwość zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu. Zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Akademia działa już ponad 6 lat. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca 2010 roku. Do tej pory zorganizowano 53 wykłady.

Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej informacji oraz materiały z poprzednich zajęć można znaleźć na stronie MiNI Akademii Matematyki

Plakat MiNI Akademii Matematyki