Znak Politechniki Warszawskiej

Spotkania informacyjne dla kandydatów na studia na kierunek Geoinformatyka

Geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej to pierwszy kierunek o tej nazwie na uczelni technicznej w Polsce (umożliwiający zdobycie tytułu inżyniera) i pierwszy tego typu kierunek o profilu praktycznym. W roku 2016 Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi certyfikat "Studia z Przyszłością". 28 i 29 czerwca 2016 w godzinach 15.00-16.00 odbędą się spotkania informacyjne dla kandydatów na studia zainteresowanych kierunkiem Geoinformatyka.

Mapa miasta na urządzeniu mobilnym

Geoinformatyka została uhonorowana certyfikatem "Studia z Przyszłością"

Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie tworzenia nowoczesnych produktów i rozwiązań, w których kluczową rolę odgrywa mapa cyfrowa (baza danych przestrzennych) i inne modele 3D przestrzeni, nawigacja, a także zaawansowane metody wizualizacji, w tym wizualizacja 3D,  technologia rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality)  czy holografia. Absolwenci będą przygotowani do tworzenia zarówno takich popularnych rozwiązań jak portale typu Google Maps, nawigacja samochodowa, elektroniczne przewodniki turystyczne, mapy świata w grach komputerowych, jak i produktów do użytku profesjonalnego np. systemów przetwarzania danych teledetekcyjnych pozyskiwanych z pułapu satelitarnego, systemów automatyzacji pomiarów wykonywanych z dronów, modeli 3D budynków,  systemów optymalizacji ruchu czy systemów monitoringu przyrody.

Program kierunku Geoinformatyka wpisuje się w światowe trendy nauczania z zakresu geomatyki i został poprzedzony analizą programów studiów na uczelniach zachodnich. Absolwenci kierunku będą mają szansę na zatrudnienie w wielu branżach: od sektora bezpieczeństwa i obronności, poprzez geodezję i kartografię, transport (morski, lotniczy, kolejowy, drogowy), gospodarkę przestrzenną i zarządzanie miastami, rolnictwo, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, aż po marketing i bankowość.

Kierunek Geoinformatyka wpisuje się ściśle w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) nr 15 "Inteligentne Sieci i Technologie Geoinformacyjne". KIS jest wykazem najważniejszych obszarów badawczo-rozwojowych i trendów przemysłowych zdefiniowanych przez Ministerstwo Rozwoju na potrzeby Projektu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (oraz innych projektów krajowych oraz EU).

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów na kierunek Geoinformatyka, podczas którego będzie można się dowiedzieć, czym dokładnie jest geoinformatyka i dlaczego kierunek ten został w tym roku uhonorowany certyfikatem "Studia z Przyszłością".

Spotkania odbędą się w s. 329, w Gmachu Głównym PW. Po spotkaniu możliwe są indywidualne konsultacje i rozmowy z wykładowcami.