Znak Politechniki Warszawskiej

​Ruszyła rejestracja na "Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży"!

"Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży" to projekt skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii. Projekt ma na celu wyłonienie piętnastu najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii, którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie projektu

W czasie stażu każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z laboratorium chemicznego, aparatury badawczej oraz materiałów laboratoryjnych. Ponadto wszyscy otrzymają indywidualne wsparcie ze strony opiekunów – pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Staż stanowi szansę na rozpoczęcie kariery naukowej już na etapie liceum/technikum.

Staż będzie trwał od 26 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane do 13 października 2017 r.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie projektu.