Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja uzupełniająca na studia w Warszawie i Płocku

Wciąż jest szansa na studia w Politechnice Warszawskiej! Ogłaszamy dodatkową rekrutację. Sprawdź, na jakie kierunki można jeszcze aplikować.

                  Wydział                 Kierunek       Terminy zapisów
Studia stacjonarne I stopnia
Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronics

2 sierpnia - 14 września
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Mechanika i Budowa Maszyn

Technologia chemiczna

2 sierpnia - 14 września
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) Ekonomia 2 sierpnia - 14 września