Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja uzupełniająca na studia na Wydziale EiTI

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od 17 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. będzie prowadził drugi etap rekrutacji na niektóre kierunki studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, fot. BPI PW

Rekrutacja odbywać się będzie na następujące kierunki studiów:

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i Robotyka 18 170
Telecommunications (studia w języku angielskim) 28 120

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, to kandydaci z największą liczbą punktów kwalifikacyjnych - pod warunkiem posiadania wymaganego minimum punktów.

Sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych>>>

Zainteresowani kandydaci, posiadający wskazane minimum punktów, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

Wymagane dokumenty dostarcza się w wyznaczonym przez Wydział terminie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych