Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja uzupełniająca na niektóre kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska ogłosiła przedłużenie zapisów internetowych na niektóre kierunki studiów stacjonarnych II stopnia oraz niektóre kierunki studiów niestacjonarnych I i II stopnia. 

Spis kierunków oraz daty zamknięcia zapisów na poszczególne kierunki przedstawione są w poniższej tabeli.

 

Zapisy dodatkowe na studia stacjonarne i niestacjonarne będą trwały do dnia:
 Additional registration closing dates:
Wydział Kierunek studiów Studia stacjonarne,
 full time study
Studia niestacjonarne
I stopień,
 B.Sc. study
II stopień, M.Sc. study I stopień II stopień
Administracji i Nauk Społecznych Administracja X 15.09 15.09 15.09
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Budownictwo 15.09 15.09 30.09 30.09
Inżynieria Środowiska 15.09 X 30.09 X
Mechanika  i Budowa Maszyn 15.09 15.09 30.09 30.09
Technologia Chemiczna 15.09 15.09 30.09 30.09
Elektryczny Elektrotechnika X X 20.09 20.09
Elektroniki i Technik Informacyjnych Elektronika i Telekomunikacja X X 29.09 X
Fizyki Fizyka Techniczna X 22.09 X X
Photonics X 22.09 X X
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia X X 22.09 22.09
Gospodarka Przestrzenna X X X 22.09
Inżynierii Lądowej Budownictwo X 15.09 15.09 15.09
Civil Engineering X 15.09 X X
Inżynierii Produkcji Automatyka i Robotyka X 09.09 X X
Mechanika i Budowa Maszyn X 09.09 09.09 09.09
Papiernictwo i Poligrafia X 09.09 09.09 09.09
Zarzadzanie i Inż. Produkcji X 09.09 09.09 09.09
Management and Production Engineering. X 09.09 X X
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska X 15.09 20.09 20.09
Ochrona Środowiska X 15.09 X X
Environmental Engineering X 15.09 X X
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) Ekonomia 15.09 15.09 30.09 30.09
Matematyki i Nauk Informacyjnych Informatyka X 08.09 X X
Matematyka X 08.09 X X
Computer Science X 08.09 X X
Mechatroniki Automatyka i Robotyka X 15.09 X X
Inżynieria Biomedyczna X 15.09 X X
Mechatronika X 15.09 X X
Mechatronics X 15.09 X X
Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika i Budowa Maszyn X X 20.09 20.09
Mechatronika X X 20.09 20.09
Transportu Transport X 20.09 20.09 20.09
Zarządzania Zarządzanie X 22.09 22.09 22.9
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji X 22.09 22.09 22.09
Management X 22.09 X X

 

Rejestracji należy dokonać na stronie internetowej www.zapisy.pw.edu.pl
Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia składają wymagane dokumenty w terminie trwania zapisów.  

Szczegóły informacji o rekrutacji uzupełniającej znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.