Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W związku z ogłoszeniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu egzaminów maturalnych w roku 2020 informujemy, że zapisy internetowe na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Warszawskiej zostaną otwarte od 1 czerwca (kierunek Architektura) oraz 1 lipca (pozostałe kierunki), a przewidywane zakończenie akcji przyjęć na te studia to koniec sierpnia 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów procesu rekrutacji zostanie ogłoszony po jego przyjęciu przez Senat Politechniki Warszawskiej 20 maja b.r.

Osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku Architektura powinny uważnie śledzić stronę Wydziału Architektury PW, gdyż procedury rekrutacyjne i termin zapisów na te studia są inne niż dla pozostałych kierunków prowadzonych w PW.

Cudzoziemcy bez względu na status prawny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinni kontaktować się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.