Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym

Zostań studentem najlepszej uczelni technicznej w Polsce!

fot. KFF Focus

Od 10 stycznia do 5 lutego 2018 roku trwa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018. 

Szczegółową ofertę przewidzianych do uruchomienia kierunków można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce:

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez stronę internetową www.zapisy.pw.edu.pl.