Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019

Politechnika Warszawska uruchamia od dnia 9 stycznia rekrutację na niektóre kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego tj. od lutego 2019 r.

Rekrutacja na kierunki prowadzone w Warszawie będzie trwała do dnia 4 lutego, a na programy z PW Filii w Płocku do dnia 11 lutego.

Oferta przewidzianych do uruchomienia studiów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce: 
studia niestacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia,
studia niestacjonarne II stopnia.
Informacje o zasadach przyjęć i wymaganych dokumentach znajdują się także na stronie internetowej PW.

Zainteresowani podjęciem studiów kandydaci, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

W terminie trwania zapisów należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej i dostarczyć na Wydział wymagane dokumenty.

W sprawie szczegółowych informacji związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia II stopnia należy kontaktować się bezpośrednio z danym wydziałem.