Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego

Dnia 8 stycznia rozpocznie się rekrutacja na niektóre kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
Rejestracji należy dokonać do dnia 10 lutego.

Szczegółową ofertę przewidzianych do uruchomienia kierunków można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce:

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez stronę internetową www.zapisy.pw.edu.pl.

Studia rozpoczną się od semestru letniego (luty 2020 r.).