Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia niestacjonarne i studia stacjonarne II stopnia

Zapisy, wnoszenie opłat i składanie dokumentów trwa od 2 do 29 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 5 września.

Studenci Politechniki Warszawskiej

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny FOCUS

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne (I i II stopnia) prowadzone na Politechnice Warszawskiej (zarówno w Warszawie, jak i w Filii PW w Płocku) odbywa się przez system internetowy

W tym roku w Warszawie uruchomiony zostanie jeden nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia – Mechanics and Machine Design. To studia w języku angielskim prowadzone przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Nowością Filii PW w Płocku jest ekonomia. Od roku akademickiego 2016/2017 będzie możną ją studiować na II stopniu stacjonarnie i niestacjonarnie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są w zakładce "Kandydaci"

Za rekrutację na Politechnice Warszawskiej odpowiada Biuro ds. Przyjęć na Studia

Przypominamy, że 2 sierpnia zaczyna się także rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia w Filii w Płocku oraz na niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w Warszawie.