Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia niestacjonarne i studia stacjonarne II stopnia

Zapisy, dokonywanie opłat  i składanie dokumentów trwa od 2 do 30 sierpnia. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 września.

Zostań studentem najlepszej uczelni technicznej w Polsce!

Zostań studentem najlepszej uczelni technicznej w Polsce!

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne (I i II stopnia) prowadzone na Politechnice Warszawskiej (zarówno w Warszawie, jak i w Filii PW w Płocku) odbywa się przez system internetowy

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są w zakładce "Kandydaci"

Przypominamy, że 2 sierpnia zaczęła się także rekrutacja uzupełniająca na niektóre kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w Warszawie oraz w Filii w Płocku.