Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej będzie prowadził roku akademickim 2016/2017 studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2016 roku.

Studenci w Gmachu Głównym PW

fot. KFF FOCUS

Seminaria doktoranckie będą prowadzone w pięciu zespołach:

  • Zarządzanie Produkcją, Logistyka, Produktywność, Zarządzanie Innowacjami
  • Informatyka Gospodarcza, Teoria Systemów
  • Finanse i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Kwalitologia
  • Ergonomia i Zarządzanie Środowiskiem Pracy

Podczas studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania doktoranci zapoznają się z najnowszymi trendami rozwoju nauk o zarządzaniu. Zdobędą przede wszystkim umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych, nauczą się interpretowania i prezentowania wyników tych badań oraz będą mieli okazję stworzyć własny warsztat pracy naukowej.

Więcej informacji na temat studiów i szczegóły rekrutacji na stronie Wydziału Zarządzania w zakładce Doktoranci.