Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza rekrutację uzupełniającą na kierunki studiów rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019 r.). Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała w terminie od 18 do 23 stycznia 2019 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, to kandydaci z największą liczbą punktów kwalifikacyjnych - pod warunkiem posiadania wymaganego minimum punktów.

Wymagane dokumenty dostarcza się w wyznaczonym przez Wydział terminie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.
 

Rekrutacja odbywać się będzie na następujące kierunki studiów:

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i Robotyka 20 170
Elektronika 20 130
Informatyka 10 170
Telekomunikacja 20 130
Computer Science (studia w języku angielskim) 10 120
Telecommunications (studia w języku angielskim) 20 120

Sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych>>>

Zainteresowani kandydaci, posiadający wskazane minimum punktów, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.