Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja uzupełniająca na studia stacjonarne I st. na EiTI

Od 17 stycznia 2017 roku będzie prowadzona uzupełniająca rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w lutym 2017 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Wydział EiTI

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, fot. BPI

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, to kandydaci z największą liczbą punktów kwalifikacyjnych - pod warunkiem posiadania wymaganego minimum punktów.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w dniach od 17 do 27 stycznia 2017 r.

Wymagane dokumenty dostarcza się w wyznaczonym przez Wydział terminie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

Rekrutacja odbywać się będzie na następujące kierunki studiów:

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i Robotyka 20 170
Elektronika 20 130
Informatyka 5 170
Telekomunikacja 15 130
Computer Science (studia w języku angielskim) 20 120
Telecommunications (studia w języku angielskim) 30 120

Sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych>>>

Zainteresowani kandydaci, posiadający wskazane minimum punktów, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych