Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zaprasza na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019 r.).
Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia rozpocznie się 6 grudnia 2018 r.

Pierwszy etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniach od 6 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, to kandydaci z największą liczbą punktów kwalifikacyjnych - pod warunkiem posiadania wymaganego minimum punktów.

Drugi etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniach od 18 do 23 stycznia 2019 r. – o ile pozostaną jeszcze wolne miejsca po pierwszym etapie.

Wymagane dokumenty dostarcza się w wyznaczonym przez Wydział terminie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.
 

Rekrutacja odbywać się będzie na następujące kierunki studiów:

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i Robotyka 30 170
Elektronika 60 130
Informatyka 60 170
Telekomunikacja 60 130
Computer Science (studia w języku angielskim) 30 120
Telecommunications (studia w języku angielskim) 30 120

Sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych>>>

Zainteresowani kandydaci, posiadający wskazane minimum punktów, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.