Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na studia stacjonarne I st. rozpoczynające się w semestrze letnim

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zaprasza na studia rozpoczynające się od semestru letniego. Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na tym wydziale rozpoczyna się 6 grudnia 2017 roku.

Rekrutacja prowadzona jest na Wydziale EiTi, fot. BPI

Pierwszy etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniach od 6 grudnia 2017 roku do 3 stycznia 2018 roku.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, to kandydaci z największą liczbą punktów kwalifikacyjnych - pod warunkiem posiadania wymaganego minimum punktów.

Drugi etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniach od 17 do 26 stycznia 2018 roku – o ile pozostaną jeszcze wolne miejsca po pierwszym etapie.

Wymagane dokumenty dostarcza się w wyznaczonym przez Wydział terminie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

Rekrutacja odbywać się będzie na następujące kierunki studiów:

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i Robotyka 30 170
Elektronika 60 130
Informatyka 60 170
Telekomunikacja 60 130
Computer Science (studia w języku angielskim) 30 120
Telecommunications (studia w języku angielskim) 30 120

Sposób przeliczania punktów kwalifikacyjnych>>>

Zainteresowani kandydaci, posiadający wskazane minimum punktów, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych