Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim

Od 9 stycznia do 31 stycznia 2017 r. będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/2017. 

Studenci Politechniki Warszawskiej

fot. KFF Focus

Chętni, by kontynuować na Politechnice Warszawskiej naukę na studiach III stopnia, powinni zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje o studiach doktoranckich można znaleźć na stronie internetowej w poświęconej im zakładce

Przedstawiona jest tam oferta wydziałów, dokładnie opisano też zasady przyjęć