Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na studia doktoranckie na PW

Od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia III stopnia.

fot. BPI

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia doktoranckie można znaleźć w zakładce Kandydaci.