Znak Politechniki Warszawskiej

Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Filii PW w Płocku przedłużył rekrutację na studia zaoczne. Na ostatnie zapisy jest czas do 2 października.

fot. Filia PW w Płocku

Wciąż jest szansa na studia niestacjonarne w płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Zapisy trwają do 2 października 2017.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Budownictwo,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Inżynieria środowiska,
 • Technologia chemiczna.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:

 • Budownictwo (specjalności: Konstrukcje budowlane, Instalacje budowlane),
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Technologia chemiczna.

Aby zapisać się na studia, należy zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć dokumenty związane z rekrutacją do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Ponadto, do 15 października trwają także zapisy na studia podyplomowe w Filii PW w Płocku:

 • Logistyka w przedsiębiorstwie,
 • Materiały polimerowe,
 • Informatyzacja Technologii Chemicznej,
 • Ropa Naftowa i Produkty Naftowe.