Znak Politechniki Warszawskiej

Przedłużona rejestracja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim

Rejestracja na niektóre kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia została przedłużona. 

Duża Aula Gmachu Głównego

fot. BPI

Od 10 stycznia do 6 lutego 2017 r. prowadzona była na niektórych Wydziałach rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego tj. od lutego roku akademickiego 2016/2017.

Rekrutacja została przedłużona na poniższych kierunkach studiów:

Kierunek Wydział Studia
niestacjonarne I stopnia stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Fizyka Techniczna Fizyki - 14 lutego -
Mechanika i Budowa Maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) - 14 lutego 14 lutego
Photonics Fizyki - 14 lutego -
Technologia Chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) - 14 lutego 14 lutego
Transport Transportu 17 lutego 17 lutego 17 lutego

Zainteresowani podjęciem studiów kandydaci, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

W terminie trwania zapisów należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej i dostarczyć na Wydział wymagane dokumenty.

Oferta studiów znajduje się na stronie internetowej PW: studia niestacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne II stopnia. Informacje o zasadach przyjęć i wymaganych dokumentach znajdują się także na stronie internetowej PW.

W sprawie szczegółowych informacji związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia II stopnia należy kontaktować się bezpośrednio z danym wydziałem.