Znak Politechniki Warszawskiej

Poznaliśmy wyniki I tury rekrutacji w Warszawie

Sprawdź listy przyjętych i dowiedz się, gdzie złożyć dokumenty

Dokumenty należy składać na wydziałach.

Dokumenty należy składać na wydziałach.

Znamy już wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie. Osoby przyjęte mogą składać swoje dokumenty w dni robocze od 12 do 17 lipca 2019 roku w godz. 9.00 - 15.00 w wyznaczonych miejscach.

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia w PW Filii w Płocku trwały do 15 lipca 2019 r.

Hity rekrutacji

Najpopularniejszymi kierunkami tegorocznej rekrutacji były: matematyka i analiza danych (42,10 aplikacji na jedno miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo (30,68). Oba kierunki to nowości w ofercie Politechniki Warszawskiej.

Najwyższe progi w I turze były na kierunkach: inżynieria i analiza danych (209 pkt.), matematyce i analizie danych (207 pkt.) i informatyka i systemy informacyjne (205 pkt.).

Składanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do dostarczenia w ściśle wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • cudzoziemcy – dokument potwierdzający legalność przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy – dokumenty potwierdzające uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów w języku polskim (zob. Zasady przyjęć na studia).

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które  kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Miejsce składania dokumentów>>>

Mapa z rozmieszczeniem wydziałów PW

Jeśli nie możesz dostarczyć wymaganych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Domy Studenckie

Od 11 do 31 lipca można składać wniosek o miejsce w DS poprzez stronę: https://kwaterunek.sspw.pl

Politechnika Warszawska dysponuje 10 Domami Studenckimi w Warszawie oraz DS "Wcześniak" w Płocku. Łącznie to ponad 5000 miejsc.

Każdego roku 20% wszystkich miejsc jest przeznaczane dla studentów przyjętych na I rok studiów i każdy nowo przyjęty student, który prawidłowo złoży wniosek, otrzymuje miejsce w akademiku.

Strona Domów Studenckich (akademiki.pw.edu.pl) zawiera informacje o Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej.