Znak Politechniki Warszawskiej

Ostatnie dni rekrutacji na studia I stopnia

Przypominamy najważniejsze informacje

Studenci w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną, fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Warszawskiej trwają do:

  • 6 lipca 2017 roku w Warszawie,
  • 14 lipca 2017 roku w Filii PW w Płocku.  

Modyfikacji wyboru opcji studiów będzie można dokonywać do ostatniego dnia zapisów dla zgłoszeń - odpowiednio - na studia w Warszawie i w Płocku.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Warszawie zostaną ogłoszone 12 lipca i znajdować się będą na IRK kandydata. Od 13 do 18 lipca potrwa składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w pierwszej turze.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Płocku zostaną ogłoszone 19 lipca i też znajdować się będą na IRK kandydata. Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będą przyjmowane 20 i 21 lipca.

Tym, którzy wciąż nie wiedzą, jaki kierunek wybrać, polecamy skorzystać z odświeżonej wersji Portalu Kandydata. To nowoczesne, angażujące odbiorcę i użyteczne źródło wiedzy na temat studiów na naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia na PW można znaleźć na stronie www.pw.edu.pl/Kandydaci.

Najpełniejszych odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji na Politechnikę Warszawską udzielają pracownicy Biura ds. Przyjęć na Studia.