Znak Politechniki Warszawskiej

Ostatnie dni rekrutacji na studia I stopnia

Najważniejsze informacje

Drzwi Otwarte PW

fot.: BPI

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Warszawskiej trwają do:

  • 5 lipca 2018 roku na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie,
  • 13 lipca 2018 roku na studia stacjonarne I stopnia w PW Filii w Płocku.

Modyfikacji wyboru opcji studiów będzie można dokonywać do ostatniego dnia zapisów dla zgłoszeń na studia w Warszawie i w Płocku.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Warszawie zostaną ogłoszone 11 lipca i znajdować się będą na IRK kandydata. Od 12 do 17 lipca potrwa składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w pierwszej turze.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Płocku zostaną ogłoszone 18 lipca i też znajdować się będą na IRK kandydata. Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będą przyjmowane 19 i 20 lipca.

Te osoby, które nadal nie są pewne na jaki kierunek się zdecydować, polecamy skorzystać z odświeżonej wersji Portal Kandydata. Oprócz nowej szaty graficznej i animacji angażujących odbiorcę, portal to przede wszystkim kompendium wiedzy na temat rekrutacji. Zawiera wszystkie potrzebne kandydatowi na studia informacje. Bardzo przydatnym narzędziem znajdującym się w portalu jest kalkulator punktów, który na podstawie szacowanych punktów z matury, policzy prognozowany wynik (na podstawie ubiegłorocznych progów punktowych). W ten sposób kandydat może sprawdzić (w przybliżeniu) jakie ma szanse, aby zostać studentem wybranego kierunku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej, w zakładce Kandydaci.

Najpełniejszych odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji na Politechnikę Warszawską udzielają pracownicy Biura ds. Przyjęć na Studia.