Znak Politechniki Warszawskiej

Olimpiada Techniki Samochodowej na Politechnice

W sobotę 19 marca 2016 roku, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się półfinał siedemnastej edycji Olimpiady Techniki Samochodowej dla uczniów szkół średnich. Zawody mają zasięg ogólnopolski.

Wykład podczas półfinału Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale SiMR PW

źr. Auto Moto Serwis

W Olimpiadzie mogli wziąć udział uczniowie szkół o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych. Zawody składają się z trzech etapów:

  • szkolnego;
  • półfinału;
  • finału.

Drugi etap przeprowadzono na Wydziale SiMR PW. Finał odbędzie się w siedzibie firmy Robert Bosh w maju 2016 roku.

W trakcie olimpiady oceniana jest wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Laureatami olimpiady zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają największa liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu.

Podczas olimpiady przyznawany jest także tytuł Samochodowej Szkoły Roku. Otrzyma go szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów (z II i III etapu olimpiady), pod warunkiem, że przynajmniej jeden uczeń przejdzie do III etapu.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie internetowej Auto Moto Serwis.