Znak Politechniki Warszawskiej

O różnych sposobach porządkowania zbiorów na MiNI Akademii Matematyki

W sobotę 7 listopada 2015 roku Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych zaprasza na pierwsze w nowym roku akademickim zajęcia MiNI Akademii Matematyki. Wykład „Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów”poprowadzi dr Żaneta Trębska.

Podczas wykładu omówiona zostanie relacja częściowego porządku i podane zostaną różne przykłady zbiorów uporządkowanych (relacja nierówności dla liczb, podzielności dla liczb naturalnych i zawierania dla podzbiorów danego zbioru). Słuchacze zapoznają się z pojęciami elementu maksymalnego, minimalnego, największego i najmniejszego oraz kresów podzbiorów. Po wykładzie i 15-minutowej przerwie odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy spróbują samodzielnie rozwiązać zadania związane z tematyką wykładu. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w kilku grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym uczestników oraz pod względem trudności omawianych problemów.

MiNI Akademia Matematyki jest pomyślana jako cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych. Każde zajęcia  składają się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, podczas których uczniowie mają możliwość zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu. Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy a zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

MiNI Akademia Matematyki zainaugurowała działalność 14 marca 2010 roku. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godzinach popołudniowych na Politechnice Warszawskiej. Do tej pory odbyło się 44 wykłady i następujące po nich zajęcia warsztatowe. 

W bieżącym roku kalendarzowym zaplanowano jeszcze jedno takie spotkanie, które odbędzie się 28 listopada 2015 roku. Wykład „Czy każda kula jest okrągła?” poprowadzi dr Grzegorz Sójka.
     

Szczegółowy program zajęć MiNI Akademii Matematyki

Sobota, 7 listopada 2015:

  • 14.00 - 15.00 – wykład ”Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorówpoprowadzi dr Żaneta Trębska, sala 107 (audytorium), Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75. Wstęp wolny.
  • 15.15 - 17.00 – zajęcia warsztatowe – sale 101, 102, 103, 105, Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75. Z powodu ograniczonej liczby miejsc na warsztaty obowiązują zapisy.

Więcej informacji oraz materiały z poprzednich zajęć można znaleźć na stronie MiNI Akademii Matematyki: http://www.akademia.mini.pw.edu.pl.