Znak Politechniki Warszawskiej

Niezbędne informacje dla osób zakwalifikowanych na studia I stopnia

Zakończyliśmy rekrutację na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie. Jeszcze do 13 lipca trwają zapisy na studia w Filii PW w Płocku. Maturzyści, którzy zarejestrowali się na studia w Warszawie, wyniki rekrutacji poznają 11 lipca. Informacja o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu pojawi się na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydatów. 

Studenci PW w Gmachu Głównym

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia potrwa od 12 do 15 lipca. Informację o tych terminach kandydaci zobaczą jeszcze na swoich kontach rejestracyjnych.

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia w Płocku zostaną ogłoszone 19 lipca i też znajdować się będą na IRK kandydata. Dokumenty od zakwalifikowanych osób będą przyjmowane 20 i 21 lipca.

Dokumenty, które trzeba dostarczyć na Uczelnię:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kandydaci na studia anglojęzyczne na które obowiązuje częściowa odpłatność składają oświadczenie (dostępne w miejscu składania dokumentów) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem,
  • kandydaci na studia w języku angielskim zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2 składają kserokopię certyfikatu językowego.

Szczegółowe zasady przyjęć na studia

Pełny terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia