Znak Politechniki Warszawskiej

Náboj – nietypowe zawody matematyczne

Za nami kolejna edycja międzynarodowego konkursu Náboj, w którym szkolne drużyny pasjonatów matematyki starały się rozwiązać jak najwięcej kreatywnych zadań liczbowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, młodzi uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnością współpracy i szybkością. Politechnika Warszawska po raz kolejny patronowała temu wydarzeniu.

Międzynarodowe zawody matematyczne Náboj 2019 odbyły się 22 marca, fot. BPI

Międzynarodowe zawody matematyczne Náboj 2019 odbyły się 22 marca, fot. BPI

Zawody rozpoczęły się jednocześnie w 17 europejskich miastach, w tym 4 polskich: Białymstoku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Warszawska rywalizacja odbyła się w Centrum Sportu Wilanów znajdującym się przy Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego.

Pięcioosobowe zespoły występujące w kategoriach Junior (uczniowie z klas niższych niż dwie ostatnie klasy szkoły średniej) i Senior (uczniowie w dowolnym wieku) w ciągu 120 minut rozwiązywały zadania o różnym stopniu trudności. Różniły się one jednak znacząco od problemów, z którymi można spotkać się w szkolnych podręcznikach. Organizatorzy Náboja dbają bowiem o to, by zadania sprawdzały nie tylko umiejętności matematyczne, ale też zdolność twórczego myślenia i rozumowania logicznego. Dzięki takiej strukturze konkursu zwyciężyć mogą nie tylko uczniowie, którzy wcześniej brali udział w olimpiadach matematycznych, ale także ci, którzy nie mają takich doświadczeń.

Najlepszym drużynom dyplomy wręczał Prorektor ds. Studenckich, dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW.

Wyniki warszawskiego Náboja 2019, kategoria Juniorzy

  • Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, Lublin
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV, Warszawa
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, Łódź

Wyniki warszawskiego Náboja 2019, kategoria Seniorzy

  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Radom
  • XIII Liceum Ogólnokształcące, Szczecin (szkoła objęta patronatem PW)
  • Liceum Akademickie, Toruń

Galeria zdjęć z zawodów