Znak Politechniki Warszawskiej

Matematyka i analiza danych – nowość w ofercie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Zasoby danych wytwarzane w skali globalnej rosną z dnia na dzień. Stanowią one bezcenne źródło informacji dla sektora prywatnego i publicznego, które dzięki nim mogą wydajniej funkcjonować. Aby jednak było to możliwe, potrzebni są specjaliści umiejętnie selekcjonujący, przetwarzający i analizujący dane. Takich fachowców od nowego roku akademickiego kształcić będzie Wydział MiNI PW.

Specjaliści zajmujący się zaawansowaną analizą danych są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku. Kształcić ich będzie Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW w ramach kierunku Matematyka i analiza danych, fot. Christina Morillo/pexel.com

Specjaliści zajmujący się zaawansowaną analizą danych są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku. Kształcić ich będzie Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW w ramach kierunku Matematyka i analiza danych, fot. Christina Morillo/pexel.com

Rynek chłonie specjalistów łączących wszechstronną wiedzę matematyczną z szerokimi kompetencjami analitycznymi. Ich główne zadanie to taka praca z danymi, która pozwoli na wyciągnięcie wniosków przekładających się później na konkretne rozwiązania gotowe do wdrożenia. Cel ten można osiągnąć przy użyciu różnorodnych narzędzi, do czego zostaną przeszkoleni studenci nowego kierunku matematyka i analiza danych.

Program kształcenia zawiera w sobie takie zagadnienia jak analiza matematyczna, statystyka, równania różniczkowe, optymalizacja, rachunek prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne i modelowanie matematyczne. Dla studentów szczególnie interesujące mogą się wydać zajęcia, podczas których poznają współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nie zabraknie także elementów programowania w różnych językach.

Co po studiach z zakresu matematyki i analizy danych? Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich jednostkach, które w swojej działalności wykorzystują narzędzia Data Science oparte na metodach sztucznej inteligencji, a także w pionach analitycznych agend rządowych, firmach ubezpieczeniowych oraz w sektorze bankowym.

Więcej informacji na temat przedmiotów oferowanych w ramach kierunku można znaleźć na stronie Wydziału MiNI. Znajdują się tam również rekomendacje przedstawicieli biznesu, którzy z perspektywy praktyków opisują zalety matematyki i analizy danych.

Opisy wszystkich kierunków dostępnych w tegorocznym naborze znajdują się w Portalu Kandydata. Zapisy na studia stacjonarne I stopnia odbywają się w portalu www.zapisy.pw.edu.pl i trwają do 7 lipca.