Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs Wiedzy o Materiałach 2018/2019

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich. Jego laureaci mogą zostać studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej bez postępowania rekrutacyjnego.

Konkurs Wiedzy o Materiałach 2018/2019

Konkurs jest dwuetapowy. I etap konkursu polega na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostają zaproszeni na Wydział Inżynierii Materiałowej, gdzie rozwiązują test z zakresu inżynierii materiałowej. Szczegóły konkursu dostępne na stronie WIM PW.

Pozostałe konkursy o indeks PW