Znak Politechniki Warszawskiej

Koniec rekrutacji na studia niestacjonarne i studia stacjonarne II stopnia

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 września. Informacja o tym, czy kandydat został przyjęty na studia, pojawi się na jego indywidualnym koncie w systemie IRK. 

Mur z napisem Politechnika Warszawska przed Gmachem Głównym Uczelni

fot. BPI

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne (I i II stopnia) prowadzone na Politechnice Warszawskiej (zarówno w Warszawie, jak i w Filii PW w Płocku) trwała od 2 do 29 sierpnia.

W tym roku w Warszawie uruchomiono jeden nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia – Mechanics and Machine Design. To studia w języku angielskim prowadzone przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Nowością Filii PW w Płocku jest ekonomia. Od roku akademickiego 2016/2017 będzie możną ją studiować na II stopniu stacjonarnie i niestacjonarnie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są w zakładce "Kandydaci"

Za rekrutację na Politechnice Warszawskiej odpowiada Biuro ds. Przyjęć na Studia