Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat dla kandydatów na studia

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Politechnika Warszawska wprowadzi takie zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia, aby kandydaci będący tegorocznymi maturzystami nie znaleźli się w sytuacji mniej korzystnej niż maturzyści z lat ubiegłych.

Ponieważ kalendarz działań rekrutacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie przygotowywany i ogłaszany jest z uwzględnieniem daty ogłoszenia wyników matur, dlatego organizacja tegorocznej rekrutacji będzie dostosowana do przekazywanych informacji o terminach matur.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie będą publikowane informacje o zmianach w przebiegu tegorocznej rekrutacji.