Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 24.07.2017 r.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia w III turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów do dnia 26 lipca (środa).

Studentka Politechniki Warszawskiej z indeksem

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Dokumenty należy składać w miejscach wymienionych w Informacji o składaniu dokumentów.

Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 9 do 15.

Listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne w Warszawie:

Wydział Fizyki

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Zarządzania