Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 23.07.2018 r.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia w III turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów od dnia 24 lipca (wtorek) do dnia 25 lipca (środa).

Studentka Politechniki Warszawskiej z indeksem

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Dokumenty należy składać w miejscach wymienionych w Informacji o składaniu dokumentów.

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 9 do 15.

 
 

UWAGA!!! Na poniższych listach osób zakwalifikowanych w II turze przyjęć na studia, nie znajdują się nazwiska osób przeniesionych na wyższą opcję.

 

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Chemiczny

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Zarządzania