Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 18.07.2016 r.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia w II turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów do dnia 21 lipca (czwartek).

Studentka Politechniki Warszawskiej z indeksem

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Dokumenty należy składać w miejscach wymienionych w Informacji o składaniu dokumentów.

Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 9 do 15.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia albo zakwalifikowane na jedną z dalszych opcji ze swojej listy wyboru i znajdują się na listach rezerwowych, a pragną brać udział w kolejnym etapie rekrutacji, powinny to zaznaczyć na indywidualnym koncie kandydata. Bez przekazania tej decyzji, osoby te nie będą już rozpatrywane w dalszych etapach rekrutacji.

Wyniki III tury przyjęć będą ogłoszone w dniu 22 lipca (piątek).

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektryczny

Wydział Fizyki

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechatroniki

Wydział Transportu

Wydział Zarządzania