Znak Politechniki Warszawskiej

Elektromobilność – nowy kierunek w ofercie Wydziału Elektrycznego PW

Choć elektromobilność ma ponad stuletnią historię, to prawdziwe odrodzenie przeżywa właśnie teraz. Temat elektrycznych samochodów, statków, samolotów, a nawet hulajnóg jest często dyskutowany nie tylko wśród zwykłych pasjonatów transportu, ale także w świecie nauki. Do pogłębionych studiów nad tym fascynującym zagadnieniem zapraszamy tegorocznych kandydatów na studia.

Kierunek elektromobilność to nowość w ofercie Wydziału Elektrycznego PW, fot. mohamed_hasan, pixabay.com

Kierunek elektromobilność to nowość w ofercie Wydziału Elektrycznego PW, fot. mohamed_hasan, pixabay.com

Powiązana nierozerwalnie z tematem pojazdów elektrycznych, ale również z działaniami na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza – elektromobilność to zagadnienie interdyscyplinarne. Osoby, które wybiorą ten kierunek w tegorocznej rekrutacji, mogą liczyć na studia pełne twórczych wyzwań, przygotowujące do pracy w energicznie rozwijającej się branży.

Ich program opierać się będzie w dużej mierze na zajęciach warsztatowych. Dzięki temu studenci bez zbędnej zwłoki będą mogli przejść od teorii do działań praktycznych, czyli rozwiązywania konkretnych problemów i tworzenia innowacyjnych projektów.

W czasie dwóch pierwszych semestrów wprowadzone zostaną podstawy wiedzy inżynierskiej. Pozwolą one przejść do bardziej zaawansowanych zagadnień, takich jak elektronika i przetwarzanie sygnałów, napędy i maszyny elektryczne, układy zasilania, kompatybilność urządzeń. Opanowanie tej tematyki umożliwi z kolei wejście na ścieżkę specjalizacyjną – to najlepszy moment na wybranie przez studentów takich przedmiotów, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom. To wtedy wprowadzone zostają zagadnienia: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji pojazdów z napędem elektrycznym; systemów wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej; układów i systemów sterowania pojazdów autonomicznych; bezpieczeństwa użytkowania pojazdów elektrycznych i systemów zasilania.

Więcej informacji na temat przedmiotów oferowanych w ramach kierunku elektromobilność można znaleźć na stronie Wydziału Elektrycznego.

Opisy wszystkich kierunków dostępnych w tegorocznym naborze znajdują się w Portalu Kandydata. Zapisy na studia stacjonarne I stopnia odbywają się w portalu www.zapisy.pw.edu.pl i trwają do 7 lipca.