Znak Politechniki Warszawskiej

Egzaminy przedmiotowe dla kandydatów z zagranicznym świadectwem

Kandydaci z zagraniczną maturą, którzy aplikują na studia polskojęzyczne.

Kandydaci posiadający świadectwa wydane poza polskim systemem edukacji, którzy chcą podjąć studia prowadzone w języku polskim, zobowiązani są do zdania egzaminu przedmiotowego z matematyki i z przedmiotu do wyboru (fizyka lub chemia - w zależności od kierunku studiów). 

Egzamin odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. w Gmachu Głównym PW, pl. Politechniki 1:

  • matematyka – godz. 9:00, sala 144,
  • zadeklarowany przedmiot do wyboru - godz. 12:00, sala 144.

Każda część egzaminu będzie trwała 120 min.

Egzamin przedmiotowy nie dotyczy posiadaczy matury IB lub EB.