Znak Politechniki Warszawskiej

Co nowego w ofercie edukacyjnej PW?

Każdego roku tysiące maturzystów podejmują jedną z najważniejszych decyzji w toku swej edukacji – dokonują wyboru kierunku studiów. Kierują się przy tym własnymi zainteresowaniami, umiejętnościami i predyspozycjami, ale również przewidywaniami co do kształtu rynku pracy – nie tylko rodzimego, ale również światowego. Ponad 57% firm, w których pracują absolwenci PW, działa na rynku międzynarodowym. Na Uczelni spoczywa więc odpowiedzialność za przygotowanie nowoczesnej oferty studiów, dostosowanej do wymagań współczesnego świata.

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 pojawiły się cztery nowe kierunki studiów.

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 pojawiły się cztery nowe kierunki studiów.

W roku akademickim 2019/2020 Politechnika Warszawska, obok znanych już programów studiów, oferuje nowe, mające wykształcić specjalistów przygotowanych do pracy w dynamicznie rozwijających się branżach.

Nowe kierunki w ofercie:

Matematyka i analiza danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – wytwarzane w skali globalnej olbrzymie zasoby danych (Big Data) są bezcennym źródłem informacji zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Prawdziwą wartość stanowią jednak dopiero wtedy, gdy są odpowiednio przetwarzane i analizowane. Rynek chłonie zatem specjalistów łączących wszechstronną wiedzę matematyczną z szerokimi kompetencjami analitycznymi. Ich zadaniem ma być nie tylko porządkowanie danych, ale wyciąganie z nich wniosków i przekształcanie ich w konkretne rozwiązania.

Elektromobilność (Wydział Elektryczny) – temat szeroko dyskutowany nie tylko w branży transportu. Powiązany nierozerwalnie z zagadnieniem pojazdów elektrycznych, ale również z działaniami na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Ze względu na przewidywania, które mówią o 500 mln samochodów elektrycznych mających poruszać się po światowych drogach w 2040 r.1, stanowi ogromne wyzwanie dla społeczeństw, które będą potrzebować coraz większej liczby specjalistów do spraw elektromobilności.

Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) –liczba możliwości, jakie daje obecność w świecie cyfrowym, jest wprost proporcjonalna do liczby zagrożeń, jakie wiążą się z funkcjonowaniem w jego obrębie. Na całym świecie z Internetu korzysta kilka miliardów ludzi, a zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego użytkownikom jest wyzwaniem dla organów państwowych, biznesu i niezliczonych organizacji pozarządowych. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa są szkoleni w zakresie projektowania, realizowania, testowania i utrzymywania sprzętu i oprogramowania, który ma zapewnić bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej (Wydział Zarządzania) infrastruktura krytyczna to szereg systemów (teleinformatycznych, transportowych, energetycznych, ratowniczych itd.) mających kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa oraz społeczeństwa. Nadzór nad tymi systemami wymaga odpowiedzialności i podejścia interdyscyplinarnego. Stale poszukiwani są więc profesjonaliści zajmujący się rozpoznawaniem potencjalnych zagrożeń, szacowaniem ich skutków i wdrażaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Kierunki o zmienionych nazwach:

  • Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery
  • Computer Science and Information Systems
  • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
  • Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
  • Mechanika i projektowanie maszyn
  • Informatyka i systemy informacyjne
  • Informatyka stosowana
  • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
  • Automatyka i robotyka stosowana

Wszystkich, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w tegorocznym naborze na studia, zapraszamy do odwiedzenia Portalu Kandydata. Znajdują się w nim m.in. opisy kierunków, kalkulator punktów rekrutacyjnych, a także zakładka krok po kroku informująca kandydatów o terminach rejestracji i składania dokumentów. Pełne informacje o ofercie edukacyjnej i naborze na rok akademicki 2019/2020 można znaleźć w zakładce Kandydaci na stronie PW.

 

1 https://www.gov.pl/documents/33372/436746/DIT_PRE_PL.pdf/ebdf4105-ef77-91df-0ace-8fbb2dd18140

*dane dotyczące firm działających na rynku międzynarodowym pochodzą z Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycji VII